Protokoll 2019/20:147 Torsdagen den 27 augusti

Riksdagens protokoll 2019/20:147

§ 1  Anmälan om faktapromemoria

Talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2019/20:FPM61 Strategi för energisystemintegration och strategi för vätgas COM(2020) 299, COM(2020) 301 till näringsutskottet

§ 2  Anmälan om granskningsrapport

Talmannen anmälde att följande granskningsrapport hade kommit in från Riksrevisionen och överlämnats till utbildningsutskottet:

RiR 2020:15 Att styra utbildning till ämneslärare

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Proposition

2019/20:193 till utrikesutskottet

Skrivelse

2019/20:192 till arbetsmarknadsutskottet

EU-dokument

COM(2020) 260 till trafikutskottet

Åttaveckorsfristen för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.