Protokoll 2019/20:148 Torsdagen den 3 september

Riksdagens protokoll 2019/20:148

§ 1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Tredje vice talmannen meddelade

att Michael Anefur (KD) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 31 augusti, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Cecilia Engström (KD) och

att Annie Lööf (C) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 1 september, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Göran Lindell (C).

§ 2  Avsägelser

Tredje vice talmannen meddelade att följande ledamöter avsagt sig uppdraget som suppleant i utskott:

konstitutionsutskottet

Alireza Akhondi (C)

Anders W Jonsson (C)

Anders Åkesson (C)

Annika Qarlsson (C)

Daniel Bäckström (C)

Emil Källström (C)

Fredrik Christensson (C)

Helena Lindahl (C)

Helena Vilhelmsson (C)

Johanna Jönsson (C)

Jonny Cato (C)

Kerstin
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.