Protokoll 2019/20:15 Fredagen den 4 oktober

Riksdagens protokoll 2019/20:15

Riksdagens snabbprotokoll

2019/20:15

Fredagen den 4 oktober

Kl.  09.00–10.28

Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.

§ 1  Anmälan om faktapromemoria

Tredje vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2019/20:FPM3 Förordning om fiskemöjligheter i Östersjön 2020 COM(2019) 380 till miljö- och jordbruksutskottet

§ 2  Anmälan om granskningsrapport

Tredje vice talmannen anmälde att följande granskningsrapport hade kommit in från Riksrevisionen och överlämnats till civilutskottet:

RiR 2019:25 Stöd till renovering och energieffektivisering – en riktad satsning till vissa bostadsområden

§ 3  Ärende för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida