Protokoll 2019/20:16 Tisdagen den 8 oktober

Riksdagens protokoll 2019/20:16

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 17 och 18 september justerades.

§ 2  Avsägelser

Förste vice talmannen meddelade att Jan Björklund (L) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 1 november.

Kammaren biföll denna avsägelse.

Förste vice talmannen meddelade att Karin Karlsbro (L) avsagt sig uppdraget som ersättare i riksdagen.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Motioner

2019/20:1668 till finansutskottet

2019/20:1736 till socialförsäkringsutskottet

Svar på interpellationer

§ 4  Svar på interpellation 2019/20:9 om Naturvårdsverkets inblandning i norska angelägenheter

Anf.  1  Miljö- och klimatminister ISABELLA LÖVIN (MP):

Fru talman!
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.