Protokoll 2019/20:16 Tisdagen den 8 oktober

Riksdagens protokoll 2019/20:16

Riksdagens snabbprotokoll

2019/20:16

Tisdagen den 8 oktober

Kl.  13.00–13.50

Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 17 och 18 september justerades.

§ 2  Avsägelser

Förste vice talmannen meddelade att Jan Björklund (L) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 1 november.

Kammaren biföll denna avsägelse.

Förste vice talmannen meddelade att Karin Karlsbro (L) avsagt sig uppdraget som ersättare i riksdagen.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Motioner

2019/20:1668 till finansutskottet

2019/20:1736 till socialförsäkringsutskottet

§ 4  Svar på interpellation 2019/20:9 om Naturvårdsverkets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida