Protokoll 2019/20:21 Torsdagen den 17 oktober

Riksdagens protokoll 2019/20:21

§ 1  Avsägelse

Talmannen meddelade att Pål Jonson (M) avsagt sig uppdraget som suppleant i utrikesutskottet.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Moderaternas riksdagsgrupp anmält Magdalena Schröder som suppleant i utrikesutskottet.

Talmannen förklarade vald till

suppleant i utrikesutskottet

Magdalena Schröder (M)

§ 3  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2019/20:44

Till riksdagen

Interpellation 2019/20:44 Rätten till personlig assistans

av Pia Steensland (KD)

Interpellationen kommer att besvaras den 7 november 2019.

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 14 oktober 2019

Socialdepartementet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida