Protokoll 2019/20:28 Torsdagen den 7 november

Riksdagens protokoll 2019/20:28

Riksdagens snabbprotokoll

2019/20:28

Torsdagen den 7 november

Kl.  12.00–16.25

Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.

§ 1  Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade att Liberalernas riksdagsgrupp anmält Barbro Westerholm som suppleant i socialförsäkringsutskottet och Nina Lundström som suppleant i EU-nämnden.

Förste vice talmannen förklarade valda till

suppleant i socialförsäkringsutskottet

Barbro Westerholm (L)

suppleant i EU-nämnden

Nina Lundström (L)

§ 2  Utökning av antalet suppleanter

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i miljö- och jordbruksutskottet skulle utökas från 27 till 28.

Kammaren medgav denna utökning.

§ 3  Val av extra
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida