Protokoll 2019/20:39 Onsdagen den 27 november

Riksdagens protokoll 2019/20:39

Riksdagens snabbprotokoll

2019/20:39

Onsdagen den 27 november

Kl.  09.00–17.07

Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.

§ 1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2019/20:128

Till riksdagen

Interpellation 2019/20:128 Nedskärningar i sjukvården

av Ulla Andersson (V)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 10 december 2019.

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 25 november 2019

Socialdepartementet

Lena Hallengren (S)

Enligt uppdrag

Marianne Jenryd

Expeditionschef

Interpellation 2019/20:139

Till riksdagen

Interpellation 2019/20:139 Utfasning av burar inom äggindustrin

av Elin Segerlind (V)

Interpellationen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida