Protokoll 2019/20:40 Torsdagen den 28 november

Riksdagens protokoll 2019/20:40

Riksdagens snabbprotokoll

2019/20:40

Torsdagen den 28 november

Kl.  12.00–13.24

       14.00–15.04

       16.00–16.08

Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.

§ 1  Anmälan om vice gruppledare för partigrupp

Andre vice talmannen meddelade att Miljöpartiets partigrupp anmält Annika Hirvonen Falk som vice gruppledare för partigrupp från och med den 26 november.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2019/20:127

Till riksdagen

Interpellation 2019/20:127 En vätgasstrategi för Sverige

av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 19 december 2019.

Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade resor och arrangemang.

Stockholm
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida