Protokoll 2019/20:43 Tisdagen den 3 december

Riksdagens protokoll 2019/20:43

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 12 och 13 november justerades.

§ 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Talmannen meddelade

att Teresa Carvalho (S) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 1 december, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Erica Nådin (S) och

att Emilia Töyrä (S) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 1 december, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Hannah Bergstedt (S).

§ 3  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2019/20:158

Till riksdagen

Interpellation 2019/20:158 Regeringens tillåtlighetsprövning

av Louise Meijer (M)

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 16 januari 2020.

Statsrådet har inte möjlighet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida