Protokoll 2019/20:44 Onsdagen den 4 december

Riksdagens protokoll 2019/20:44

§ 1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2019/20:175

Till riksdagen

Interpellation 2019/20:175 Det ökade antalet barn‑ och ungdomsrån

av Boriana Åberg (M)

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 19 december 2019.

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade arrangemang.

Stockholm den 28 november 2019

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

Interpellation 2019/20:176

Till riksdagen

Interpellation 2019/20:176 Kriminell användning av samordningsnummer

av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 19 december 2019.

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 29 november 2019

Finansdepartementet

Magdalena
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.