Protokoll 2019/20:45 Torsdagen den 5 december

Riksdagens protokoll 2019/20:45

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 14 och 15 november justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2019/20:147

Till riksdagen

Interpellation 2019/20:147 Uppköp av utsläppskrediter

av Jens Holm (V)

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 16 januari 2020. Statsrådet har inte möjlighet att besvara interpellationen inom anvisad tid på grund av redan inbokade engagemang.

Stockholm den 3 december 2019

Miljödepartementet

Isabella Lövin (MP)

Enligt uppdrag

Egon Abresparr

Expeditionschef

Interpellation 2019/20:154

Till riksdagen

Interpellation 2019/20:154 Biståndet till Afghanistan

av Ludvig Aspling (SD)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.