Protokoll 2019/20:46 Fredagen den 6 december

Riksdagens protokoll 2019/20:46

Riksdagens snabbprotokoll

2019/20:46

Fredagen den 6 december

Kl.  09.00–13.26

Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.

§ 1  Avsägelse

Talmannen meddelade att Carina Ohlsson (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i utrikesutskottet.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Aylin Fazelian som suppleant i utbildningsutskottet.

Talmannen förklarade vald till

suppleant i utbildningsutskottet

Aylin Fazelian (S)

§ 3  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2019/20:12 för torsdagen den 5 december i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från miljö- och jordbruksutskottet.

§ 4  Anmälan om fördröjda
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida