Protokoll 2019/20:49 Onsdagen den 11 december

Riksdagens protokoll 2019/20:49

Riksdagens snabbprotokoll

2019/20:49

Onsdagen den 11 december

Kl.  09.00–18.54

Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.

§ 1  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2019/20:189

Till riksdagen

Interpellation 2019/20:189 Miljökonsekvenser av mobila verkstäder

av Thomas Morell (SD)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 24 januari 2020. Statsrådet har inte möjlighet att besvara interpellationen inom anvisad tid på grund av redan inbokade engagemang.

Stockholm den 9 december 2019

Miljödepartementet

Isabella Lövin (MP)

Enligt uppdrag

Egon Abresparr

Expeditionschef

§ 2  Anmälan om granskningsrapport

Tredje vice talmannen anmälde att följande granskningsrapport
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida