Protokoll 2019/20:50 Torsdagen den 12 december

Riksdagens protokoll 2019/20:50

Riksdagens snabbprotokoll

2019/20:50

Torsdagen den 12 december

Kl.  12.00–19.32

Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 21 och 22 november justerades.

§ 2  Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte

Talmannen meddelade att tisdagen den 17 december kl. 11.00 skulle återrapportering från Europeiska rådets möte den 12–13 december äga rum.

§ 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2019/20:194

Till riksdagen

Interpellation 2019/20:194 Skatter på företag

av Kjell Jansson (M)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 28 januari 2020.

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida