Protokoll 2019/20:51 Fredagen den 13 december

Riksdagens protokoll 2019/20:51

Riksdagens snabbprotokoll

2019/20:51

Fredagen den 13 december

Kl.  09.00–16.48

Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.

§ 1  Anmälan om granskningsrapport

Tredje vice talmannen anmälde att följande granskningsrapport hade kommit in från Riksrevisionen och överlämnats till utbildningsutskottet:

RiR 2019:37 Undantag från skolplikten – regler, tillämpning och tillsyn

§ 2  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Motioner

2019/20:3447 och 3448 till skatteutskottet

§ 3  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Utbildningsutskottets betänkande

2019/20:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

2019/20:MJU1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida