Protokoll 2019/20:52 Måndagen den 16 december

Riksdagens protokoll 2019/20:52

§ 1  Anmälan om ersättare

Talmannen anmälde att Göran Lindell (C) inträtt som ersättare för Annie Lööf (C) under tiden för hennes ledighet den 13 december 2019−20 februari 2020.

§ 2  Avsägelser

Talmannen meddelade

att Aylin Fazelian (S) avsagt sig uppdraget som ledamot i utrikesutskottet,

att Beatrice Ask (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i försvarsutskottet från och med den 31 december,

att Maria Stockhaus (M) avsagt sig uppdragen som ledamot i utbildningsutskottet och som suppleant i civilutskottet,

att Pål Jonson (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i EU-nämnden,

att Annie Lööf (C) avsagt sig uppdraget som ledamot i Utrikesnämnden från och med den 13 december och

att Lars Püss (M) avsagt sig uppdraget som suppleant i försvarsutskottet.

Kammaren biföll
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.