Protokoll 2019/20:56 Fredagen den 20 december

Riksdagens protokoll 2019/20:56

§ 1  Anmälan om ny riksdagsledamot

Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden:

Berättelse om granskning av bevis för ny ledamot av riksdagen

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Lars Jilmstad (M) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 1 januari 2020 sedan Beatrice Ask (M) har avsagt sig uppdraget.

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nya ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837).

Stockholm den 20 december 2019

Annika Sandström

ordförande /Agota Földes

sekreterare

§ 2  Anmälan om ersättare

Förste vice talmannen anmälde

att Amir Adan (M) skulle tjänstgöra som ersättare för Jessika Rosencrantz (M) under tiden för hennes
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.