Protokoll 2019/20:57 Tisdagen den 14 januari

Riksdagens protokoll 2019/20:57

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 2–6, 9–13 och 16–20 december justerades.

§ 2  Meddelande om namnändring

Andre vice talmannen meddelade att Linda Ylivainio (C) ändrat namn till Linda Modig.

§ 3  Meddelande om frågestund

Andre vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 16 januari kl. 14.00.

§ 4  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2019/20:191

Till riksdagen

Interpellation 2019/20:191 EU:s exportförbud för snus

av David Josefsson (M)

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 20 februari 2020.

Skälet till dröjsmålet är resor.

Stockholm den 20 december 2019

Utrikesdepartementet

Anna Hallberg (S)

Enligt uppdrag

Håkan Åkesson

Expeditionschef

Interpellation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida