Protokoll 2019/20:58 Onsdagen den 15 januari

Riksdagens protokoll 2019/20:58

Riksdagens snabbprotokoll

2019/20:58

Onsdagen den 15 januari

Kl.  09.00–17.01

Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.

§ 1  Partiledardebatt

Anf.  1  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S):

Herr talman! För två veckor sedan gick vi in i ett nytt årtionde. På nyårsafton samlades man runt om i landet och ringde ut det gamla och ringde in det nya.

För många är det tolvslaget en stund av förhoppningar – förhoppningar inför sitt eget liv, naturligtvis, men också för vårt land, för omvärlden och för framtiden. Vi har nu ett viktigt år och ett viktigt årtionde för Sverige framför oss. Min förhoppning är att den politiska debatten gärna får vara hård och tuff men att den förs med respekt och med fokus på vad vi vill åstadkomma. Folket som vi företräder och landet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida