Protokoll 2019/20:59 Torsdagen den 16 januari

Riksdagens protokoll 2019/20:59

§ 1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2019/20:241

Till riksdagen

Interpellation 2019/20:241 Ojämlikheten i cancervården

av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 21 januari 2020.

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 15 januari 2020

Socialdepartementet

Lena Hallengren (S)

Enligt uppdrag

Marianne Jenryd

Expeditionschef

Interpellation 2019/20:246

Till riksdagen

Interpellation 2019/20:246 Tillstånd för kamerabevakning

av Boriana Åberg (M)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 6 mars 2020.

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade arrangemang.

Stockholm den 14 januari
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida