Protokoll 2019/20:6 Onsdagen den 18 september

Riksdagens protokoll 2019/20:6

§ 1  Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande

Finansministern överlämnade regeringens proposition 2019/20:1 med förslag till statens budget för 2020, finansplan och skattefrågor.

Anf.  1  Finansminister MAGDALENA ANDERSSON (S):

Herr talman! I lördags träffade jag EU:s finansministrar i Helsingfors. Det som förenar oss, oavsett hemland eller parti, är att vi alla jobbar för att säkra jobb, tillväxt och ekonomisk utveckling för våra medborgare. Som européer möter vi alla en avmattning i världsekonomin, risken för att Storbritannien lämnar EU utan avtal och faran för handelskonflikter. Men på hemmaplan har vi finansministrar väldigt olika förutsättningar.

I euroområdet finns länder som har stora underskott och hög skuldsätt­ning. Några ser sitt handlingsutrymme
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida