Protokoll 2019/20:60 Fredagen den 17 januari

Riksdagens protokoll 2019/20:60

§ 1  Avsägelse

Förste vice talmannen meddelade att Sofia Damm (KD) avsagt sig uppdraget som suppleant i utrikesutskottet.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade att Moderaternas riksdagsgrupp anmält Pål Jonson som ledamot i krigsdelegationen.

Förste vice talmannen förklarade vald till

ledamot i krigsdelegationen

Pål Jonson (M)

§ 3  Anmälan om vice ordförande i utskott

Förste vice talmannen anmälde att Ingemar Kihlström (KD) valts till vice ordförande i justitieutskottet under tiden för Andreas Carlsons (KD) ledighet den 16 januari–18 mars.

Svar på interpellationer

§ 4  Svar på interpellation 2019/20:222 om övergivna hus

Anf.  1  Statsrådet PER BOLUND (MP):

Fru talman! Med anledning av att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida