Protokoll 2019/20:61 Tisdagen den 21 januari

Riksdagens protokoll 2019/20:61

§ 1  Meddelande om frågestund

Tredje vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 23 januari kl. 14.00.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2019/20:251

Till riksdagen

Interpellation 2019/20:251 Nyttjande av oseriös transportverksamhet

av Thomas Morell (SD)

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 6 februari 2020.

Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade resor och arrangemang.

Stockholm den 17 januari 2020

Näringsdepartementet

Ibrahim Baylan (S)

Enligt uppdrag

Annica Sandberg

Tf. expeditionschef

Interpellation 2019/20:252

Till riksdagen

Interpellation 2019/20:252 En avgift för att lägga virke utmed allmän väg

av Sten Bergheden (M)

Interpellationen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.