Protokoll 2019/20:62 Onsdagen den 22 januari

Riksdagens protokoll 2019/20:62

Riksdagens snabbprotokoll

2019/20:62

Onsdagen den 22 januari

Kl.  09.00–14.51

       16.00–16.13

Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.

§ 1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2019/20:221

Till riksdagen

Interpellation 2019/20:221 Behörighetskraven för vuxenutbildningen

av Gudrun Brunegård (KD)

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 23 januari 2020.

Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 16 januari 2020

Utbildningsdepartementet

Anna Ekström

Interpellation 2019/20:225

Till riksdagen

Interpellation 2019/20:225 Lärarnas arbetsmiljö

av Ann-Sofie Alm (M)

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 23 januari
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida