Protokoll 2019/20:69 Onsdagen den 5 februari

Riksdagens protokoll 2019/20:69

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 15 januari justerades.

§ 2  Avsägelser

Talmannen meddelade

att Mia Sydow Mölleby (V) avsagt sig uppdraget som ledamot i riksdagsstyrelsen och

att Callis Amid (L) avsagt sig uppdraget som ersättare i riksdagen.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade

att professor Sverker Sörlin anmälts som ledamot i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond under återstoden av professor Jenny Anderssons mandatperiod och

att Moderaternas riksdagsgrupp anmält Hans Rothenberg som ledamot i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond under återstoden av Erik Bengtzboes mandatperiod.

Talmannen förklarade valda under tiden den 5 februari 2020–31 oktober 2022 till

ledamöter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.