Protokoll 2019/20:99 Torsdagen den 2 april

Riksdagens protokoll 2019/20:99

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 12 mars justerades.

§ 2  Meddelande om debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande

Andre vice talmannen meddelade att debatten med anledning av vårpropositionens avlämnande skulle äga rum onsdagen den 15 april kl. 13.00.

§ 3  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2019/20:26 för torsdagen den 26 mars i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från trafikutskottet.

§ 4  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2019/20:372

Till riksdagen

Interpellation 2019/20:372 Sveriges feministiska utrikespolitik

av Amineh Kakabaveh (-)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 14 april
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.