Protokoll 2020/21:1 Tisdagen den 8 september

Riksdagens protokoll 2020/21:1

Riksdagens snabbprotokoll

2020/21:1

Tisdagen den 8 september

Kl.  11.00–11.14

Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet.

§ 1  Inledning

Anf.  1  TALMANNEN:

Ärade ledamöter, här i kammaren och runt om i Sverige! Varmt välkomna tillbaka till riksdagen och ett nytt arbetsår! Jag hoppas att ni trots de speciella omständigheterna har haft en fin sommar och att ni kunnat samla kraft inför hösten.

Riksdagsarbetet, liksom allt annat i samhället, präglades under våren av coronapandemin, med färre ledamöter på plats vid votering, ändrade arbetssätt för utskotten och ett större digitalt fokus.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.