Protokoll 2020/21:104 Torsdagen den 8 april

Riksdagens protokoll 2020/21:104

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 18 mars justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2020/21:608

Till riksdagen

Interpellation 2020/21:608 Den framtida a‑kassan

av Lars Beckman (M)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 4 maj 2021.

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 6 april 2021

Arbetsmarknadsdepartementet

Eva Nordmark (S)

Enligt uppdrag

Charlotte Kugelberg

Expeditionschef

Interpellation 2020/21:617

Till riksdagen

Interpellation 2020/21:617 Konsumenters ansvar för arbetsmiljön vid delad entreprenad  

av Lars Beckman (M)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 4 maj 2021.

Skälet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.