Protokoll 2020/21:114 Tisdagen den 27 april

Riksdagens protokoll 2020/21:114

Riksdagens snabbprotokoll

2020/21:114

Tisdagen den 27 april

Kl.  13.00–15.52

       18.00–20.29

Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 6 april justerades.

§ 2  Meddelande om frågestund

Tredje vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 29 april kl. 14.00.

§ 3  Meddelande om särskild debatt om det grova och dödliga våldet mot kvinnor i nära relationer

Tredje vice talmannen meddelade att på begäran av Liberalernas partigrupp skulle en särskild debatt om det grova och dödliga våldet mot kvinnor i nära
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.