Protokoll 2020/21:119 Onsdagen den 5 maj

Riksdagens protokoll 2020/21:119

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 14 april justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2020/21:691

Till riksdagen

Interpellation 2020/21:691 Brister i smittspårningen

av Johan Hultberg (M)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 28 maj 2021.

Skälet till dröjsmålet är tillfälligt förhinder att närvara i kammaren.

Stockholm den 3 maj 2021

Socialdepartementet

Lena Hallengren (S)

Enligt uppdrag

Marianne Jenryd

Expeditionschef

Interpellation 2020/21:698

Till riksdagen

Interpellation 2020/21:698 Hårdare reglering av handel med metallskrot

av Eric Palmqvist (SD)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 28 maj 2021.

Skälet till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.