Protokoll 2020/21:143 Torsdagen den 17 juni

Riksdagens protokoll 2020/21:143

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 27 maj justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2020/21:802

Till riksdagen

Interpellation 2020/21:802 Det framtida ålfisket

av Runar Filper (SD)

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 2 september 2021.

Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade arrangemang.

Stockholm den 15 juni 2021

Näringsdepartementet

Jennie Nilsson (S)

Enligt uppdrag

Annica Sandberg

Expeditionschef

Interpellation 2020/21:803

Till riksdagen

Interpellation 2020/21:803 Upphörandet av det allmänna uppdraget

av Runar Filper (SD)

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 2 september 2021.

Skälet till dröjsmålet är tidigare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.