Protokoll 2020/21:20 Tisdagen den 13 oktober

Riksdagens protokoll 2020/21:20

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 15–18, 21 och 22 september justerades.

§ 2  Anmälan om ersättare

Tredje vice talmannen anmälde

att Mats Sander (M) skulle tjänstgöra som ersättare för Ulrika Hein­dorff (M) under tiden för hennes ledighet den 2 november 2020–2 maj 2021 samt

att Richard Herrey (M) skulle tjänstgöra som ersättare för Erik Ottoson (M) under tiden för hans ledighet den 8 december 2020–31 januari 2021.

§ 3  Meddelande om särskild debatt om en ny bankläcka, skatteflykt och penningtvätt

Tredje vice talmannen meddelade att på begäran av Vänsterpartiets riksdagsgrupp skulle en särskild debatt om en ny bankläcka, skatteflykt och penningtvätt anordnas fredagen den 16 oktober kl. 9.00.

Från regeringen skulle statsrådet Per Bolund (MP) delta.

Den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.