Protokoll 2020/21:29 Onsdagen den 4 november

Riksdagens protokoll 2020/21:29

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 14 oktober justerades.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Tredje vice talmannen meddelade att Moderaternas riksdagsgrupp anmält Mats Sander som suppleant i socialutskottet under Ulrika Heindorffs ledighet och Richard Herrey som suppleant i konstitutionsutskottet under Erik Ottosons ledighet.

Tredje vice talmannen förklarade vald under tiden den 2 november 2020–2 maj 2021 till

suppleant i socialutskottet 

Mats Sander (M)

Tredje vice talmannen förklarade vald under tiden den 8 december 2020–31 januari 2021 till

suppleant i konstitutionsutskottet

Richard Herrey (M)

§ 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2020/21:57

Till riksdagen

Interpellation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.