Protokoll 2020/21:31 Fredagen den 6 november

Riksdagens protokoll 2020/21:31

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 16 oktober justerades.

§ 2  Anmälan om vice ordförande i utskott

Talmannen anmälde att Arman Teimouri (L) valts till förste vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet från och med den 3 november.

§ 3  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2020/21:7 för torsdagen den 22 oktober i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från arbetsmarknadsutskottet.

§ 4  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2020/21:82

Till riksdagen

Interpellation 2020/21:82 Miljömålen och infrastrukturplaneringen

av Jessica Thunander (V)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 17 november 2020.

Skälet till dröjsmålet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.