Protokoll 2020/21:41 Onsdagen den 25 november

Riksdagens protokoll 2020/21:41

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 4 november justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2020/21:121

Till riksdagen

Interpellation 2020/21:121 Utbyggnad av Arlanda

av Kjell Jansson (M)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 1 december 2020 i ett gemensamt svar med interpellationen 2020/21:94.

Skälet till dröjsmålet är att beredning pågår.

Stockholm den 24 november 2020

Infrastrukturdepartementet

Tomas Eneroth (S)

Enligt uppdrag

Fredrik Ahlén

Expeditionschef

Interpellation 2020/21:158

Till riksdagen

Interpellation 2020/21:158 Polisens användning av medel avsedda för kontroll av cabotagetransporter

av Thomas Morell (SD)

Interpellationen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.