Protokoll 2020/21:46 Torsdagen den 3 december

Riksdagens protokoll 2020/21:46

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 12 november justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2020/21:173

Till riksdagen

Interpellation 2020/21:173 Föräldrapåverkan på skolans personal

av Roger Haddad (L)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 8 december 2020.

Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 2 december 2020

Utbildningsdepartementet

Anna Ekström

§ 3  Anmälan om faktapromemoria

Andre vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2020/21:FPM39 Meddelande om gröna körfält COM(2020) 685 till trafikutskottet

§ 4  Kommissionens arbetsprogram
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.