Protokoll 2020/21:52 Fredagen den 11 december

Riksdagens protokoll 2020/21:52

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 20 november justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2020/21:208

Till riksdagen

Interpellation 2020/21:208 Pausad polisutbildning och organiserad kriminalitet

av Katja Nyberg (SD)

Interpellationen kommer inte hinna besvaras inom tidsfristen.

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och andra sedan tidigare inbokade arrangemang.

Interpellationen kommer att besvaras den 22 januari 2021.

Stockholm den 10 december 2020

Justitiedepartementet

Mikael Damberg (S)

Enligt uppdrag

Jenny Kvarnholt

Expeditionschef

§ 3  Anmälan om granskningsrapport

Tjänstgörande ålderspresidenten anmälde att följande gransknings­rapport hade kommit
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.