Protokoll 2020/21:56 Torsdagen den 17 december

Riksdagens protokoll 2020/21:56

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 26 november justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2020/21:235

Till riksdagen

Interpellation 2020/21:235 Punktskatten på plastartiklar

av Tobias Andersson (SD)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 22 januari 2021.

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 16 december 2020

Finansdepartementet

Magdalena Andersson (S)

Enligt uppdrag

Johan Ndure

Departementsråd

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Skrivelser

2020/21:56 till utrikesutskottet

2020/21:70 till försvarsutskottet

EU-dokument

COM(2020) 826 till trafikutskottet

Åttaveckorsfristen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.