Protokoll 2020/21:61 Fredagen den 8 januari

Riksdagens protokoll 2020/21:61

Riksdagens snabbprotokoll

2020/21:61

Fredagen den 8 januari

Kl.  09.00–11.01

       15.00–15.00

Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet.

§ 1  En tillfällig covid-19-lag

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU23

En tillfällig covid-19-lag (prop. 2020/21:79)

föredrogs.

Kammaren biföll utskottets förslag att ärendet fick avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det skulle behandlas.

Anf.  1  DAG LARSSON (S):

Herr talman! Den här debatten hade jag inte alls sett framför mig när jag blev vald till riksdagsledamot i det senaste valet.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.