Protokoll 2020/21:64 Torsdagen den 14 januari

Riksdagens protokoll 2020/21:64

§ 1  Anmälan om faktapromemoria

Andre vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2020/21:FPM64 Agenda för terrorismbekämpning COM(2020) 795 till justitieutskottet

Svar på interpellationer

§ 2  Svar på interpellationerna 2020/21:255 och 256 om utredningen av föräldrabalken

Anf.  1  Justitie- och migrationsminister MORGAN JOHANSSON (S):

Fru talman! Mikael Eskilandersson har frågat mig hur jag konkret ska uppnå barnets bästa genom den könsneutralisering av föräldrabalken och det faktum att flera vuxna ska ges juridiskt ansvar för barnet som reger­ingen gett direktiv om ska utredas. Han har även frågat statsrådet Åsa Lindhagen om hon kommer att agera för att öka prioriteringen av
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.