Protokoll 2020/21:69 Fredagen den 22 januari

Riksdagens protokoll 2020/21:69

§ 1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2020/21:312

Till riksdagen

Interpellation 2020/21:312 Regeringens åtgärder mot arbetslösheten

av Mats Green (M)

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 4 februari 2021.

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 20 januari 2021

Arbetsmarknadsdepartementet

Eva Nordmark (S)

Enligt uppdrag

Charlotte Kugelberg

Expeditionschef

Interpellation 2020/21:315

Till riksdagen

Interpellation 2020/21:315 Förklaringar till Sveriges arbetslöshet i hög- och lågkonjunktur

av Jan Ericson (M)

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 4 februari 2021.

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.