Protokoll 2020/21:75 Onsdagen den 3 februari

Riksdagens protokoll 2020/21:75

Riksdagens snabbprotokoll

2020/21:75

Onsdagen den 3 februari

Kl.  09.00–16.33

Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 13 januari justerades.

§ 2  Avsägelser

Förste vice talmannen meddelade

att Ann-Sofie Lifvenhage (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i arbetsmarknadsutskottet och

att Helena Bouveng (M) avsagt sig uppdraget som suppleant i arbetsmarknadsutskottet.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade att Moderaternas riksdagsgrupp anmält Josefin Malmqvist
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.