Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

Protokoll 2020/21:79 Onsdagen den 10 februari

Riksdagens protokoll 2020/21:79

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 20 januari justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2020/21:379

Till riksdagen

Interpellation 2020/21:379 Länsstyrelsernas hantering av bygglovsprocesser

av Larry Söder (KD)

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 11 mars 2021.

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 8 februari 2021

Finansdepartementet

Märta Stenevi (MP)

Enligt uppdrag

Johan Ndure

Departementsråd

Interpellation 2020/21:396

Till riksdagen

Interpellation 2020/21:396 Företagens tilltro till rättsstaten  

av Hannes Hervieu (C)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 23 februari 2021.

Skälet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.