Protokoll 2020/21:86 Tisdagen den 2 mars

Riksdagens protokoll 2020/21:86

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 9 februari justerades.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Andre vice talmannen meddelade att Sverigedemokraternas partigrupp anmält David Perez som suppleant i trafikutskottet.

Andre vice talmannen förklarade vald till

suppleant i trafikutskottet

David Perez (SD)

§ 3  Meddelande om särskild debatt om gränshinder inom Norden och situationen i gränsregionerna

Andre vice talmannen meddelade att på begäran av samtliga partigrupper skulle en särskild debatt om gränshinder inom Norden och situationen i gränsregionerna anordnas tisdagen den 16 mars kl. 13.00.

Från regeringen skulle statsrådet Anna Hallberg (S) delta.

Den inkomna skrivelsen hade följande lydelse:

Begäran om särskild debatt om gränshinder inom Norden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.