Protokoll 2020/21:89 Fredagen den 5 mars

Riksdagens protokoll 2020/21:89

§ 1  Särskild debatt om Sveriges elförsörjning

Anf.  1  MATTIAS BÄCKSTRÖM JOHANSSON (SD):

Fru talman! Under decennier har det svenska kraftsystemet varit i praktiken fossilfritt med en robust produktionsapparat och goda marginaler gällande överföringskapacitet som har bidragit till en betryggande leveranssäkerhet. Det är något som har tjänat Sverige väl och som har bidragit till att stärka den svenska konkurrenskraften.

Detta riskerar nu att förändras genom forcerade nedläggningar av fun­gerande kärnkraftsreaktorer, en blind tilltro till väderberoende elproduk­tion, skatter som skyndsamt har kastats fram och slagit undan benen på planerbar elproduktion jämte ett elnät som inte har byggts ut i tillräckligt snabb takt.

Särskild debatt om Sveriges elförsörjning

Vi har nu en
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.