Protokoll 2020/21:92 Torsdagen den 11 mars

Riksdagens protokoll 2020/21:92

§ 1  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2020/21:540

Till riksdagen

Interpellation 2020/21:540 Andelen svenskar med låg ekonomisk standard

av Lars Beckman (M)

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 25 mars 2021.

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 10 mars 2021

Finansdepartementet

Magdalena Andersson (S)

Enligt uppdrag

Johan Ndure

Departementsråd

§ 2  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Proposition

2020/21:121 till finansutskottet

Skrivelse

2020/21:108 till justitieutskottet

Redogörelse

2020/21:OSSE1 till utrikesutskottet

EU-dokument

COM(2021) 93 till arbetsmarknadsutskottet

Åttaveckorsfristen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.