Protokoll 2020/21:99 Onsdagen den 24 mars

Riksdagens protokoll 2020/21:99

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 3 mars justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2020/21:581

Till riksdagen

Interpellation 2020/21:581 Åtgärder mot könsstympning i utrikespolitiken

av Amineh Kakabaveh (-)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 13 april 2021.

Skälet till dröjsmålet är resa.

Stockholm den 22 mars 2021

Utrikesdepartementet

Per Olsson Fridh (MP)

Enligt uppdrag

Anna Hammargren

Expeditionschef

Interpellation 2020/21:584

Till riksdagen

Interpellation 2020/21:584 Importmoms

av Lars Beckman (M)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 20 april 2021.

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.