Protokoll 2021/22:110 Tisdagen den 10 maj

Riksdagens protokoll 2021/22:110

Riksdagens snabbprotokoll

2021/22:110

Tisdagen den 10 maj

Kl.  13.00–16.03

       18.00–18.45

Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 19 april justerades.

§ 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Andre vice talmannen meddelade att Per Åsling (C) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 7 maj, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Hanna Wagenius (C).

§ 3  Anmälan om ersättare

Andre vice talmannen anmälde att Ulrika Karlsson (M) inträtt som ersättare för Marta Obminska (M)  under tiden för hennes ledighet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.