Protokoll 2021/22:111 Onsdagen den 11 maj

Riksdagens protokoll 2021/22:111

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 20 april justerades.

§ 2  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Proposition

2021/22:240 till skatteutskottet

Motioner

2021/22:4707, 4714, 4716, 4720, 4723, 4725 och 4727 till finansutskottet

2021/22:4648, 4662 och 4663 till miljö- och jordbruksutskottet

2021/22:4695 till utrikesutskottet

2021/22:4637, 4638, 4640–4642 och 4646 till socialutskottet

2021/22:4710 och 4726 till justitieutskottet

EU-dokument

COM(2022) 150 till miljö- och jordbruksutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 1 juli.

COM(2022) 177 till justitieutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 1 juli.

§ 3  Ärenden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.