Protokoll 2021/22:121 Tisdagen den 31 maj

Riksdagens protokoll 2021/22:121

Riksdagens snabbprotokoll

2021/22:121

Tisdagen den 31 maj

Kl.  13.00–16.02

       18.00–20.33

Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet.

§ 1  Beslut om ärenden som slutdebatterats den 19 maj

SoU18 Socialtjänstfrågor – barn och unga

Punkt 1 (Insatser för barn och unga)

1. utskottet

2. res. 3 (C)

3. res. 4 (KD)

4. res. 5 (L)

Förberedande votering 1:

19 för res. 4

16 för res. 5

256 avstod

58 frånvarande

Kammaren biträdde res. 4.

Förberedande votering 2:

26 för res. 3

19 för res. 4

247 avstod

57 frånvarande

Kammaren biträdde res. 3.

Huvudvotering:

107
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.